Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

Γνωμοδότηση ΚΕΠΑ % αναπηρίας


ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ


       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης DMScPhD - SOC., με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Ιατρός Δημόσιας Υγείας - Κοινωνιολόγος, τ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), τ. Επιστημονικός Συνεργάτης στην έδρα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αριθ. 1, ανέλαβα, από την 14η Νοεμβρίου 2012, να διενεργήσω Ιατροδικαστική έρευνα, και να συντάξω σχετική έκθεση Γνωμοδότησης, κατ’ εντολή του Γ.Φ. του Μ., κατοίκου Ηρ., ετών 3., άεργος, αναφορικά με τα τεθέντα ερωτήματά του:


1.      Ποίες είναι οι προκληθείσες σωματικές βλάβες κατά την κάκωση του οφθαλμού του ΄εν ώρα εργασίας΄ την 4η Μαρτίου 201., εάν είναι παροδικές ή μόνιμες και ποίου βαθμού, όπως εξ εγγράφων προκύπτει;

2.      Σε ποίο ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται η πάθησή του;

3.      κατά πόσο η επελθούσα αναπηρία του έχει επιδράσει ή θα επιδράσει στο μέλλον του & συγκεκριμένα στις προσωπικές, εργασιακές και κοινωνικές του σχέσεις; & ότι άλλο προκύψει από την επιστήμη και τέχνη σας.ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΜΟΥ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ


1.      Ιατρική Γνωμάτευση της 10-3-201. του κ. Κ.Γ.-Οφθαλμιάτρου.

2.      Πρόσκληση για εξέταση  της 6-11-201. από BYE (Δευτεροβάθμια Επιτροπή) ΙΚΑ Ηρ.

3.      Ιατρικό σημείωμα του ιατρού…


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Μετά από εργατικό ατύχημα ο κ. Γ.Φ. εξετάστηκε στις 4/3/1. στο ιατρείο του κ. Κ.Γ.-Χειρουργού-Οφθαλμιάτρου λόγω εγκαύματος κερατοειδούς από ασβέστη ΔΑΟ. Συνεστήθη να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στην Αθήνα. Έγινε τοποθέτηση αμνιακής μεμβράνης Δεξιού οφθαλμού στις 4/3/1. στην κλινική AT.EΥE H. και του συνεστήθη να μείνει ελεύθερος εργασίας επ΄ αορίστου.

Η Ιατρική βεβαίωση-Γνωμάτευση της 2-5-201. Γ.Κ.Ν.Ηρ., αναφέρει: «προσήλθε στις 4/3/1. με βαρύ χημικό έγκαυμα και των δύο οφθαλμών, παρουσιάζει γαλατική λεύκανση κερατοειδούς ΔΟ και έλλειμμα επιθηλίου κερατοειδούς και βολβικού επιπεφυκότα 350 και αρκετού βλεφαρικού επιπεφυκότα, χωρίς ορατότητα της ίριδος. Στον ΑΟ παρουσιάζει μερικό έγκαυμα επιθηλίου και θολερότητα κερατοειδούς με οπτική οξύτητα ΔΟ= μηδέν και ΑΟ 1/10. Εγινε αντιμετώπιση και συνεστήθη παρακολούθηση.».

Η Ιατρική Γνωμάτευση της 15-5-201. του At.Eye H., αναφέρει: «Βεβαιώνεται ότι ο ασθενής Φ.Γ. προσήλθε στην κλινική μας  εκτάκτως στις 04/03/201. και ανέφερε εργατικό ατύχημα με ασβέστη ΑΔΟ. Στον ΔΟ η οπτική οξύτητα είναι αντίληψη φωτός με πλήρη κερατινοποίηση. Στον ΑΟ η όραση είναι 7/10 με περιφερικές νεοαγγειώσεις ιδιαίτερα στο κάτω τεταρτημόριο κερατοειδούς. Έχει υποβληθεί στον ΔΟ σε λύση συνεχειών και αφαίρεση νεκρωτικών στοιχείων και ένθεση αμνιωτικής μεμβράνης. Ο ασθενής θα υποβληθεί σε επέμβαση ινώδους ιστού με επανασχηματισμό κολπωμάτων για να γίνει προετοιμασία για κερατοπρόθεση.».

Το από 30-9-201. Ιατρικό Σημείωμα του ειδικού Ψυχιάτρου κ. Β.Σ., αναφέρει: «…παρακολουθείται από 4μήνου στο Ψυχιατρικό ιατρείο για ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία. Ο ασθενής αναβιώνει την τραυματική, σκέψεων, και κρίσεων πανικού, μετά από κακώσεις (ασβέστης) πάσχων από τύφλωση. Λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή…Συνεστήθη ταυτόχρονα υποστηρικτική τύπου ψυχοθεραπεία. Δίδεται για Δικαστική χρήση».

Χημικό έγκαυμα κερατοειδούς: αμέσως μετά το έγκαυμα (σχεδόν καθολική απόπτωση του επιθηλίου), μία εβδομάδα μετά (δεξιά) εκτεταμένη εμμένουσα βλάβη του επιθηλίου και ισχαιμία του σκληρο-κερατοειδούς ορίου και του σκληρού.

 Τελική απόληψη βαρέως χημικού εγκαύματος.

      

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ ΑΠ Ο Ρ Ι Σ Μ Α

       

v οι Υγειονομικές Επιτροπές ΙΚΑ καθώς και οι Ασφαλιστικές εταιρείες στηρίζονται στον πίνακα με τα ποσοστά αναπηρίας που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορίου για την Ελλάδα ή την αντίστοιχη νομοθεσία για τα άλλα κράτη της Ε.Ε.


''η πλήρης και ανεπανόρθωτη απώλεια της ….., λαμβάνεται ως ανατομική απώλεια του ιδίου. Έτσι εξισώνονται σαφώς

οι λειτουργικές με τις ανατομικές απώλειες

και επομένως η…., ισοδυναμεί με τον ….του'' …


§  ο (γύψος), μπορεί να προκαλέσει βλάβη του κερατοειδούς χιτώνα του ματιού (διατρήση), καταρράκτη, γλαύκωμα ή τύφλωση [ΦΕΚ 819/7.ΟΚΤ.1993, Κανονισμός εκτιμήσεως βαθμού αναπηρίας, σελ. 8820].

Ø  Για την εκτίμηση της ανικανότητας προς εργασία στις ΄τραυματικές΄ παθήσεις, πρέπει να υπολογίζουμε εκτός από τα προκύπτοντα ποσοστά από τη μείω­ση της οράσεώς του και

ü  την αξία της επαγγελματικής οράσεως, η οποία χαρακτηρίζει και προσδιορίζει την επαγγελματική δε­ξιότητα και δραστηριότητα π.χ. διαφορετικά θα εκτιμηθεί ένας αγρότης από ό,τι ένας ελεύθερος εργάτης ή θυρωρός ή ζαχαρο­πλάστης ή τυπογράφος, ή ωρολογοποιός.

Εκ ων ανωτέρω αναφερθέντων στοιχείων, τα οποία ετέθησαν υπ’ όψιν μου, σε συνδυασμό με την διεθνή βιβλιογραφία, ως και σε συσχετισμό με τα τεθέντα ερωτήματα, τις ειδικές γνώσεις μου, την επιστημονική κρίση και πείρα μου, Αναφορικά με την πάθηση του Γ.Φ., αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, προκύπτουν τα κάτωθι {όπως μνημονεύονται αναλυτικά}, αποδεικνύεται ότι:


Ø …οπτική οξύτητα ΔΟ [είναι αντίληψη φωτός με πλήρη κερατινοποίηση]= ….

·         Στον ΑΟ η όραση είναι 7/10 με περιφερικές νεοαγγειώσεις ιδιαίτερα στο κάτω τεταρτημόριο κερατοειδούς.

     Έχει υποβληθεί στον ΔΟ σε λύση συνεχειών και αφαίρεση νεκρωτικών στοιχείων και ένθεση αμνιωτικής μεμβράνης.


ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

§  Είναι μία κατάσταση πρακτικώς τυφλώσεως με μεγάλη Ψυχολογική επιβάρυνση. Ο ασθενής-παθών δικαιούται επιδόματος τυφλώσεως εφ΄όρου ζωής, το δε ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του… %.


Άρα,

η διαταραχή της οράσεως του είναι πολύ σοβαρή και καθιστά αυτόν πρακτικά τυφλόν και ως εκ τούτου ανίκανο προς πάσα εν τω μέλλοντι επαγγελματική εργασία κατά το αυτό ποσοστό και εφ’όρου ζωής.


Εκ της μακρόχρονης Ιατροδικαστικής εμπειρίας μου,

      Ως ανωτέρω τεκμηριώθηκε στη δική μας περίπτωση Σήμερα, η κατάστασΗ του ασθενούς – παθόντος Γ.Φ. παρουσιάζει (ισοβίως!!!) ΄ΜΟΑ΄ του σώματος και της υγείας του συνεπεία βλάβης του ΔΟ (τύφλωση) ΑΛΛΑ ΚΑΙ πάσχων από … σε ποσοστό επί τοις εκατό άνω του 67-80% εφ’ όρου ζωής,και ως εκ τούτου ανίκανο προς πάσα εν τω μέλλοντι ….. κατά το αυτό ποσοστό και …στο μέλλον ΄θα επιδεινωθεί΄


Η παρούσα εκδίδεται για δικαστική χρήση.


Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής


Prof./Dr. Ορφέας Κ. Περίδης DMSc – PhD - SOC.
+30 21080006072 comments:

“ΜΟΝΟ ο ΄ιατροδικαστής΄ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ! ! ! στις περιπτώσεις εκείνες που οι ''επιτροπές'' ΚΕΠΑ -αλλοιώνουν- τα % αναπηρίας {με το νέο ΦΕΚ/2012 } που δικαιούται ο αιτών”.-

Expert medical malpractice investigations -
behavior and abuse crimes -
Disability consultation -
Post mortem autopsy - examination

Δημοσίευση σχολίου