Σάββατο 3 Μαρτίου 2018


You are confined only by the walls you build yourself.!
Είστε περιορισμένοι μόνο από τα τείχη που κατασκευάζετε.!
Prof./Dr. ORFEAS K. PERIDIS MDSc. - Ph.D. - Soc. 
Leading Forensic Firm.

2 comments:

Ιατροδικαστής Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης - Leading Forensic Firm. Αστική ‘Αποζημίωση’ Ιατρικών Σφαλμάτων.
Αστική ‘Αποζημίωση’ Ιατρικών & Dental Σφαλμάτων - Ευθύνης.

Δυστυχώς...ένα μεγάλο ΄τσουνάμι΄ υπάρχει ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Αμελειών / Σφαλμάτων αλλά και Πράξεων στην Ελλάδα & Κύπρο!!!

Δημοσίευση σχολίου