Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Leading Forensic Opinion Firm

Ιατροδικα
στικές Γνωμοδοτήσεις πάσης φύσεως σε Ελλάδα & Κύπρο.

4 comments:

Επί Αστικής Αποζηµίωσης... ΜΟΝΟ ο ΄ιατροδικαστής΄ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΛΥΣΗ .!!!
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για: Οδοντικά Εμφυτεύματα, (%) ποσοστό αναπηρίας ΚΕΠΑ - ΙΚΑ, Νοσοκομειακή Λοίμωξη, Ιατρική αμέλεια / ευθύνη.

Medical & Odontostomatological malpractice – Professional negligence

Leading Forensic Opinion on Damages actions in Greece & Cyprus.
Road Traffic Accident.
Workplace & Traffic Accidents / Forensics Opinions Workplace & Traffic Accidents.

«Η ‘αμέλεια’ και το ΄επικίνδυνο΄ περιβάλλον περίθαλψης δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό».!

Δημοσίευση σχολίου