Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Medical & Odontostomatological malpractice – Professional negligence

Medical & Odontostomatological malpractice – Professional negligence

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Leading Forensic Opinion on Damages actions in Greece & Cyprus.

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Leading Forensic Opinion Firm

Ιατροδικα
στικές Γνωμοδοτήσεις πάσης φύσεως σε Ελλάδα & Κύπρο.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

Forensic Opinion in Greece and Cyprus. 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για: Οδοντικά Εμφυτεύματα, (%) ποσοστό αναπηρίας ΚΕΠΑ - ΙΚΑ, Νοσοκομειακή Λοίμωξη, Ιατρική αμέλεια / ευθύνη.

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Forensic Opinion on ΄Damages actions΄ in Greece and Cyprus.

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Επί Αστικής Αποζηµίωσης...ΜΟΝΟ ο ΄ιατροδικαστής΄ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΛΥΣΗ !!!

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Επί Αστικής Αποζηµίωσης...ΜΟΝΟ ο ΄ιατροδικαστής΄ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΛΥΣΗ !!!