Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Οστεονέκρωση Ισχίου & ΦΑΡΜΑΚΑ

 
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

    Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας, τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.), Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος για την ¨κατάσταση υγείας¨ του ενάγοντος Εμ.  Α. του Σ., ετών 4., εργάτης, κάτοικος Λευκωσίας-Κύπρος, την 5η-1-200. συνεπεία του ………..,  γνωμοδοτώ στα ακόλουθα ερωτήματα του:

Η Οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής εκδηλώνεται κυρίως σε νεαρά άτομα, ακόμη και στην εφηβική ηλικία. H Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard ανακοίνωσε 50 περιστατικά με μέσο όρο ηλικίας 14,8 χρόνια.

Αιτίες οστεονέκρωσης μπορεί να είναι τραύμα, σηπτική αρθρίτιδα, διάφορες αιμοσφαιρινοπάθειες, υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος και χρήση κορτιζόνης (ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα). Σε ένα ποσοστό 10% δεν μπορεί να εντοπισθεί αιτία και η οστεονέκρωση χαρακτηρίζεται ιδιοπαθής.

Ενώ η καταστροφή της άρθρωσης του ισχίου σε ηλικιωμένο άτομο θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη φθοράς και η λύση του προβλήματος με την αρθροπλαστική του ισχίου έχει θαυμάσια αποτελέσματα, ανάλογη βλάβη του ισχίου σε νεαρό άτομο έχει καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα της ζωής του.

Η θεραπεία της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής σε νεαρά άτομα εξακολουθεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ορθοπεδικής. Επίσης, οι στατιστικές δείχνουν ότι η ολική αρθροπλαστική σε νεαρά άτομα έχει υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών και φτωχή πρόγνωση.

Τι είναι η οστεονέκρωση; First, you should understand that bone is a living tissue with living cells and a blood supply. Κατ 'αρχάς, θα πρέπει να καταλάβουν ότι οστό είναι ένας ζωντανός ιστός με τα ζωντανά κύτταρα και παροχή αίματος. Osteonecrosis means death of bone which can occur from the loss of the blood supply or by some other means (see 'What Causes Osteonecrosis?'). It has been known by a number of other names including ischemic necrosis of bone, aseptic necrosis or avascular necrosis (AVN). AVN has been quite popular in its use because it is shorter to say and write. Οστεονέκρωση σημαίνει θάνατο του οστού που μπορεί να προκύψει από την απώλεια της παροχής αίματος ή με άλλο τρόπο.

Υπάρχουν δύο κύριες μορφές της ΟΝ, μετα-τραυματική και μη τραυματική. Examples of post-traumatic ON, a common cause of ON, include displaced fractures or dislocations. Παραδείγματα μετα-τραυματικού ON, μια κοινή αιτία της ΟΝ, περιλαμβάνουν εκτοπισμένων κατάγματα ή εξαρθρώσεις.

Minor trauma is not believed to cause ON. Ήσσονος σημασίας τραύματα, δεν πιστεύεται ότι προκαλούν ON. Even major injury does not often result in ON. Ακόμη και σημαντική ζημία δεν συχνά οδηγούν σε ON. Certain kinds of fracture, where the blood vessels to part of the bone have been physically damaged, may result in ON. Ορισμένα είδη καταγμάτων, τα σκάφη όπου το αίμα της σε ένα τμήμα του οστού έχουν φυσική βλάβη, μπορεί να οδηγήσει σε ON.

Non-traumatic ON occurs when their is no history of trauma. Μη μετατραυματική ON εμφανίζεται όταν τους δεν είναι ιστορικό τραύματος. Scientists have identified a number of risk factors that may be associated with non-traumatic ON.

Μία από τις πιο κοινές αιτίες της οστεονέκρωσης του ισχίου και των άλλων αρθρώσεων είναι το εκτοπισμένο κάταγμα ή εξάρθρωση. However, this brochure focuses on non-traumatic osteonecrosis.

Η οστεονέκρωση της γνάθου προκαλείται από ανεπαρκή ροή του αίματος στη σιαγόνα, η οποία θα μπορούσε να είναι μια παρενέργεια ορισμένων δισφοσφωνικών φαρμάκων.Το δημοφιλή διφωσφονικό φάρμακο, Fosamax, έχει συσχετισθεί με τον αυξημένο κίνδυνο οστεονέκρωσης της γνάθου και ο κατασκευαστής έχει παραλείψει επαρκώς να προειδοποιήσει σχετικά με τα προβλήματα.

Η παρούσα εκδίδεται για δικαστική χρήση.

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής – Κοινωνιολόγος
Ιατρός Δημόσιας Υγείας
τ. Καθηγητής Ι.Ε.Κ. Αττικής (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου