Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ % (ποσοστό) ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


Ακρωτηριασμός άκρας χειρός-δείκτη και μεσαίου δακτύλου 1ης φάλαγγας Θάνατος εκ πτώσεως εξ ύψους

3 comments:

Επί Αστικής Αποζηµίωσης...ΜΟΝΟ ο ΄ιατροδικαστής΄ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ ΛΥΣΗ !!!

Expert medical malpractice investigations -
behavior and abuse crimes -
Disability consultation -
Post mortem autopsy - examination

Medical & Odontostomatological malpractice – Professional negligence in Greece & Cyprus.

Δημοσίευση σχολίου