Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑα/α εξάρθρημα δεξιού κατ’ώμου διαρθρώσεως επί ρήξεως στροφικού πετάλου, Οστεοπαθητική-Χειροπρακτική Αμέλεια

1 comments:

Expert medical malpractice investigations -
behavior and abuse crimes -
Disability consultation -
Post mortem autopsy - examination

Δημοσίευση σχολίου