Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ  Πύλη εισόδου-εξόδου από πυροβόλο όπλο σε ανθρώπινο κρανίο μετά από εύρεση πτώματοςΣκάγια πυροβόλου όπλου (κάτω-άνω άκρων) από α/α

1 comments:

Expert medical malpractice investigations -
behavior and abuse crimes -
Disability consultation -
Post mortem autopsy - examination

Δημοσίευση σχολίου